• Gii thiu

  Xi Mng Hoàng Long luôn quan tâm n cht lng công trình ca khách hàng. Xi mng Hoàng Long c sn xut trên dây chuyn thit b công ngh hin i ca Châu Âu. Nhận giá
 • Thit k brochure

  Code PHP, WordPress. c làm vic trong môi trng chuyên nghip, nng ng. Làm vic sét cho các nhà máy sn xut xi mng ti Vit Nam nh: Nghi Sn Nhận giá
 • Vic làm co khi ti Lâm ng careerjet.vn

  Careerjet, công c tìm kim vic làm Ngi Tìm Vic i Tác Nhà Tuyn Dng - Bit s dng các máy công c: Tin, phay, bào, gò hàn.. Mô t - Lp t, Nhận giá
 • Công ty c phn xi mng Công Thanh Thanh Hóa

  Công ty c phn xi mng Công Thanh Thanh Hóa, Tnh Gia. 1,492 likes · 37 talking about this · 2,483 were here. Nhà máy: Nguyn Công Thái, i Kim, TP Hà Ni Nhận giá
 • Công ty c phn Xi mng Cm Ph

  Nhà máy Xi mng Cm Ph c xây dng ti v trí thun li gn ngun nguyên nhiên liu, Xi mng Cm Ph t mc tiêu Công viên trong Nhà máy, Nhà máy trong Nhận giá
 • ST Housing

  À CP CHNG CH CH S CP NGH VN HÀNH MÁY THI CÔNG NN (Xúc, i, Cp san) HC VIÊN C HC: Xác nh thuc tính c lý bê tông xi mng Nhận giá
 • Công ty C phn Dch v iERP

  Công ty C phn Dch v iERP, Hanoi, Vietnam. 352 likes · 22 talking about this · 2 were here. Cung cp dch v t vn trin khai Oracle ERP Nhận giá
 • Công ty CP Xi mng Thng Long 2 Geleximco

  D án Nhà máy Xi mng Thng Long 2 là dây chuyn sn xut xi mng th 2 ca Tp oàn GELEXIMCO trong lnh vc sn xut công Nhận giá
 • Sankyo Pio

  dng ht giúp óng góp vào vic t ng hóa nhà máy cho các nhà máy ca hot ng trong nhiu lnh vc rng ln nh là công ty xi mng, công ty xay bt, nhà Nhận giá
 • Sankyo Pio

  dng ht giúp óng góp vào vic t ng hóa nhà máy cho các nhà máy ca hot ng trong nhiu lnh vc rng ln nh là công ty xi mng, công ty xay bt, nhà Nhận giá
 • Rng Vit

  Rng Vit. 3,479 likes · 4 talking about this · 84 were here. Công ty Sn xut Máy và Thit b xây dng Rng Vit - Thc hin các công vic liên quan n hàng hóa và Nhận giá
 • Vic làm Xi mng CareerLink.vn

  theo dõi quá trình công ngh trong nhà máy. - Các công vic theo yêu cu ca trng phòng và phát trin các sn phm xi mng. - Các công vic khác theo s Nhận giá
 • Nhà máy Xi mng Bình Phc i vào hot ng

  Vic a Nhà máy Xi mng Bình Phc i vào hot ng cùng vi vic sáp nhp Hà Tiên 2 vào Hà Tiên 1 s a Vicem Hà Tiên tr thành công ty xi mng ng u c Nhận giá
 • kích thc ca bi n trong máy nghin bi Granite nhà

  nghinbighin bi.hai ln np bi và mt ln np nnghin bi và np li mu xi mng vib trong nhà máy xi mng máy nghin biphc tp hn công vic ch b sung thêm bi Nhận giá
 • nhà máy xi mng Tam ip

  án Thit k h thng iu khin giám sát phân xng nghin và óng bao ca nhà máy xi mng H thng này cung cp các modul chc nng thích ng trong công Nhận giá
 • Công nghip xi

  Vi s gia tng n nh trong vic xây dng ng giao thông, sân vn ng, khách sn, các tòa nhà ln, sân bay và các a im thng mi, tt c nhng công trình Nhận giá
 • TAM HIEP ENGINEERING I TÁC

  PFEIFFER là mt trong nhng nhà cung cp hàng u Vit Nam. Công vic ca chúng tôi bao gm: th trng Vit Nam, công ty ã cp: nhà máy xi mng trm Nhận giá
 • Fecon trúng thu hàng lot d án trên th trng bt ng

  (Hi Phòng) là công trình cu, ng vt bin dài nht Vit Nam và cng là mt trong nhng công trình cu, D án xây dng nhà máy xi mng Xuân Thành (giai Nhận giá
 • Hc d toán xây dng công trình

  Hc d toán xây dng công trình. 1,223 likes · 83 talking about this. Chia s kin thc, hng dn c bn v, o bóc khi lng và xác nh D toán xây Nhận giá
 • Vic làm Công Ty C Phn Xi Mng Công Thanh

  Làm vic ti: Nhà máy xi mng Lafarge, KCN Ông Kèo, xã Phc Khánh huyn Nhn Trch Yêu cu công vic Tt nghip Trung Cp C khí/ C Khí Ch To hoc in Nhận giá
 • V SINH SAU XÂY DNG công trình

  vôi va, xi mng, vt sn trên trn, tng, sàn rt phc tp và òi hi nhiu công sc ty dn. Quá trình V SINH SAU XÂY DNG cn rt nhiu nhân công v Nhận giá
 • The Vissai chp thi c, mua hàng lot nhà máy xi mng

  Vissai)liên tc chp thi c mua thêm các d án nhà máy xi mng ang lâm cnh khó The Vissai u t xây dng nhà máy xi mng u tiên ti Khu công nghip Gián Nhận giá
 • Trước đó:chạy các loại mỏ quặng sắtTiếp theo:đức thiết bị đá nghiền